Συντάκτης: tpriskomatis

Μοντέλο αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης Deree.

Το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αθλημάτων που έχει λάβει σημαντική προσοχή στην πολύπλευρη δραστηριότητα του αθλητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τα εθνικά διευθύνοντα όργανα των ΗΠΑ υπό την αιγίδα της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ χρησιμοποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο υψηλής απόδοσης σε μια προσπάθεια να οργανώσουν και να παραδώσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προπονητών και αθλητών. Η USA ski and snowboard association χρησιμοποιεί το Elite Performance Model από το 2001. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει τη χρήση προηγμένης επιστημονικής έρευνας για να βοηθήσει αθλητές και προπονητές στους τομείς της εφαρμοσμένης αθλητικής επιστήμης, της ιατρικής, της διοίκησης, της παιδαγωγικής, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών αθλητικών δεξιοτήτων και αθλητικής κατάρτισης.

Η ενδυνάμωση και η φυσική προετοιμασία είναι ένα θεμελιώδες συστατικό αυτού του μοντέλου, ενώ παράλληλα τα συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης καθοδηγούν την εφαρμογή προπονητικών πρωτοκόλλων για κάθε αθλητή. Το USA Hockey έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών, το οποίο χρησιμοποιείται από τα Καναδικά εθνικά κυβερνητικά όργανα, προκειμένου να δημιουργήσει το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης (καθιερώθηκε το 2009). Αυτό το μοντέλο είναι το σήμα κατατεθέν της διαδικασίας ανάπτυξης αθλητών που οδηγεί σε υψηλή απόδοση.

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα υιοθέτησε το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων στον πανεπιστημιακό αθλητισμό σε μια προσπάθεια να αποκομίσει τα οφέλη από την εφαρμογή ενός πολύ ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αθλημάτων. Το σύστημα διαχείρισης υψηλών επιδόσεων συντονίζει τους τομείς των ιατρικών υπηρεσιών, της διαχείρισης τραυματισμών, της δύναμης και της φυσικής προετοιμασίας, της αθλητικής ψυχολογίας, της αθλητικής διατροφής, της προπονητικής εξέλιξης καθώς και άλλων ειδικοτήτων (εξωτερικών) σε ένα εναρμονισμένο υποστηρικτικό σύστημα για την ανάπτυξη αθλητών.

Η Premier League δημιούργησε το Elite Player Performance Plan, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που στοχεύει στην ανάπτυξη αθλητών από τα αναπτυξιακά έως τα επαγγελματικά αθλήματα. Αυτό το σχέδιο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός συστήματος Ακαδημιών Αθλητισμού, όπου η ανάπτυξη αθλητών είναι υψίστης σημασίας. Η ανάπτυξη του αθλητή διασφαλίζεται μέσω συστηματικών μετρήσεων, παρακολούθησης και προσαρμογής.

Τα μοντέλα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών και υψηλής απόδοσης χρονολογούνται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και τους μηχανισμούς ανάπτυξης αθλητισμού της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη μεθόδων προπόνησης και περιοδισμού της προπόνησης.

Το προαναφερθέν πλαίσιο καθοδήγησε το Γραφείο Αθλητισμού του DereeThe American College of Greece να ξεκινήσει το δικό του μοντέλο Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης (Sports Development & Performance model) σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την τεχνική, τακτική, σωματική και ψυχική ευημερία των αθλητών του καθώς και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό το μοντέλο έχει ως στόχο να προσφέρει στους επίδοξους αθλητές μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μακροχρόνια ανάπτυξη αθλητών ανεξάρτητα από το αν είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού ή όχι.

Το πρόγραμμα του Deree Athletics και της Deree Sports Academy είναι εμπλουτισμένο με την εφαρμογή ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού με σεβασμό και ασφάλεια αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της αθλητικής ανάπτυξης κατά την παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία .

Οι μεταβλητές φυσικής κατάστασης ενισχύονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των φυσιολογικών απαιτήσεων κάθε αθλήματος που παρέχεται από το Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή και τον Α.Σ.Κ. Ντερή. Η δύναμη, η ισχύς, η ευκινησία, η ταχύτητα, η αναερόβια ικανότητα, η αερόβια ισχύς, η ευλυγισία, η κινητοποίηση, η πρόληψη τραυματισμών, η ιδιοδεκτικότητα και η νευρομυϊκή προετοιμασία είναι μέρη της φυσικής προετοιμασία ενός αθλητή για τις υψηλές απαιτήσεις της αθλητικής συμμετοχής.

Επιπλέον, οι αθλητές θα υποβάλλονται συστηματικά σε φυσιολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση της φυσικής τους ετοιμότητας, οι τομείς βελτίωσης, η πρόοδος, οι κίνδυνοι τραυματισμού και η συνολική εικόνα της φυσικής τους κατάστασης. H συνολική αυτή παρακολούθηση αποτελεί τη βάση για την αναγνώριση και ανάπτυξη ταλέντων.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός αθλητικού τρόπου ζωής και προωθεί τη δια βίου άσκηση. Αναγνωρίζεται το γεγονός ότι μερικοί αθλητές μπορεί να φτάσουν στο επίπεδο της ελίτ, ενώ άλλοι μπορεί να μην εξελίξουν τις αθλητικές τους δυνατότητες σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πέρα όμως από το ταξίδι ενός αθλητή στον μαγικό κόσμο των αθλημάτων, ο αθλητισμός και η άσκηση είναι υψίστης σημασίας για την υγεία, τη μακροζωία και την ευημερία. Η καθιέρωση βιώσιμων συνηθειών άσκησης είναι ένας σημαντικός στόχος αυτού του μοντέλου.

Μια άλλη βασική αρχή αυτού του μοντέλου είναι η προστασία των αθλητών από την κατάχρηση φαρμακολογικών ουσιών βελτίωσης επιδόσεων, από δυνητικά επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής, καθώς και από αβάσιμους ισχυρισμούς των εκάστοτε παραγωγών. Η εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ θα παρέχεται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε οι αθλητές να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών και να εξοικειωθούν με τη χρήση ασφαλών και αποτελεσματικών συμπληρωμάτων που μπορεί να συνταγογραφούνται από επαγγελματίες όταν υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μοντέλου του Α.Σ.Κ. Ντερή είναι η συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του προπονητικού προσωπικού στους τομείς της ενδυνάμωσης και της φυσικής προετοιμασίας, έτσι ώστε να επιβλέπουν τα πρωτόκολλα κατάρτισης που παρέχονται από την Ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η ενσωμάτωση πρωτόκολλων ενδυνάμωσης και φυσικής προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της αθλητικής προπόνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη αθλητών σε όλους τους τομείς της αθλητικής απόδοσης και της ευημερίας από τα πρώτα βήματα των αθλητικών προσπαθειών τους.

Η διαχείριση, εφαρμογή, και κοινοποίηση του μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης του Deree Athletics και του Α.Σ.Κ. Ντερή σε όλους τους εμπλεκομένους θα πραγματοποιείται από την ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης που αποτελείται από τον επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κ. Λιώση Λούδοβικο-Δημήτριο και την βοηθό επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κα. Κατσαφάδου Ανδρομάχη.

Ο Λουδοβίκος-Δημήτριος Λιώσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διαχείριση αθλητισμού  από το Πανεπιστήμιο Loughborough με ειδικότητα στη στρατηγική διαχείριση-ανάλυση του γυμναστηριακού κλάδου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην εφαρμοσμένη επιστήμη αθλητισμού και άσκησης από το Πανεπιστήμιο Staffordshire με ειδικότητα στην αθλητική φυσιολογία και στην αύξηση ισχύος / με Αριστείο. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με ειδικότητα στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας / με Αριστείο. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2010 και ως προπονητής φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

 

Η Ανδρομάχη Κατσαφάδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ενδυνάμωση και την φυσική προετοιμασία από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην προπονητική δρόμων από το πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2008 και ως προπονήτρια φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

Πρόγραμμα Deree Sports Academy 2021-22 και προεγγραφές.

Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της Deree Sports Academy της περιόδου 2021-22 στο https://www.dcac.gr/wp-content/uploads/2021/07/2021-22-DSA-SCHEDULE1.pdf

Η αγωνιστική περίοδος 2021-22 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, ενώ – αν το επιθυμείτε – θα υπάρχει η δυνατότητα προεγγραφών από 7-23 Ιουλίου.

Για την ολοκλήρωση της προεγγραφής θα πρέπει να καταβληθεί η συνδρομή του Σεπτεμβρίου και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο [email protected], αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το άθλημα.

Δοκιμαστικά για την Deree Swim Academy θα διεξαχθούν στις 30 και 31 Αυγούστου από 17:00-20:00, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την γραμματεία του τμήματος (τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1395).

Θα πρέπει επίσης να ακολουθηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν την τρέχουσα περίοδο.

Μπορείτε να δείτε όλα τα έντυπα που χρειάζονται στο https://www.dcac.gr/eggrafes-kai-entypa-deree-sports-academy/

Για διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του αθλήματός σας κατά το ωράριο λειτουργίας της.

Δείτε https://www.dcac.gr/epikoinwnia/

 

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο και ξένοιαστο καλοκαίρι!

 

Δωρεάν πρόγραμμα off season προπονήσεων από την Deree Sports Academy.

Η Deree Sports Academy θέλοντας να βοηθήσει τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριές της που λόγω του Covid-19 έχασαν μεγάλο μέρος και της φετινής χρονιάς δημιούργησε ένα δωρεάν πρόγραμμα προπονήσεων στον Ιούλιο στα τμήματα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου που είχαν και τη μεγαλύτερη αποχή.

Aναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων και των οδηγιών από την πολιτεία, θα είναι απαραίτητα τα ανάλογα έγγραφα (π.χ. self test).

Οι προπονήσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Deree Basketball Academy / 8-23 Ιουλίου

 • Δευτέρα: 17:00-18:00 Promini 18:00-19:00 Mini
 • Τρίτη: 17:00–18:00 Mini, 18:00-19:00 Beginners D’/Projuniors/Juniors
 • Τετάρτη: 17:00-18:00 Beginners D’/Projuniors/Juniors, 18:00-19:00 Promini
 • Πέμπτη: 18:00-19:00 Mini
 • Παρασκευή: 17:00-18:00 Beginners D’/Projuniors/Juniors, 18:00-19:00 Promini

Απαραίτητη προϋπόθεση για να την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων αθλητών ανά τμήμα, ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της προπόνησης.

Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη 6 Ιουλίου και αμέσως μετά θα ενημερωθείτε για το εάν θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις ή όχι.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επικεφαλής προπονητή της Deree Basketball Academy κ. Μακρυδήμα Παναγιώτη στο τηλέφωνο 6974976351. 

Deree Soccer Academy / 8-23 Ιουλίου

 • Δευτέρα: 18:30-19:30 U6/U8/U10, 19:30-20:30 U12, 20:30 – 21:30 U14
 • Τρίτη:18:30-19:30 U14, 19:30 – 20:30 U16/U18
 • Τετάρτη:18:30-19:30 U12, 19:30-20:30 U16/U18
 • Πέμπτη:18:30-19:30 U6/U8/U10, 19:30-20:30 U14,
 • Παρασκευή:18:30-19:30 U12, 19:30-20:30 U16/U18

Απαραίτητη προϋπόθεση για να την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων αθλητών ανά τμήμα, ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της προπόνησης.

Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη 6 Ιουλίου και αμέσως μετά θα ενημερωθείτε για το εάν θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις ή όχι.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επικεφαλής προπονητές της Deree Soccer Academy κ. Καγκαράκη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 6948467519 και κ. Σιώκο Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 6949199035.

Deree Volleyball Academy / 5-16 Ιουλίου

Οι προπονήσεις θα διεξαχθούν σε δύο τμήματα (2007-08 & 2009-10), θα είναι καθημερινές (Δευτέρα με Παρασκευή) και θα έχουν διάρκεια 90 λεπτά.

Το ακριβές πρόγραμμα θα καθορισθεί κατά την δήλωση συμμετοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να την υλοποίηση του προγράμματος θα είναι η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων αθλητών ανά τμήμα, ώστε να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της προπόνησης.

Για τον λόγο αυτό, θα χρειαστεί να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Κυριακή 4 Ιουλίου και αμέσως μετά θα ενημερωθείτε για το εάν θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις ή όχι.

Για τις δηλώσεις συμμετοχής ή τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην επικεφαλής προπονήτρια της Deree Volleyball Academy κα. Έφη Μαρτσουκάκη στο τηλέφωνο 6978114656.

Σας περιμένουμε και ευχαριστούμε!

 

Ανακοίνωση επαναλειτουργίας του γυμναστηρίου από την Τρίτη 1η Ιουνίου.

Μετά την ανακοίνωση από την Γ.Γ.Α. της επαναλειτουργίας και των γυμναστηρίων και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τους αθλούμενους πολίτες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Τρίτη 1η Ιουνίου θα επαναλειτουργήσει και το Fitness Center, ενώ και τα Ομαδικά προγράμματα θα γίνονται με φυσική παρουσία.

Οι αθλούμενοι πολίτες θα πρέπει να προσκομίζουν στην εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα αρνητικό αποτέλεσμα test COVID-19 (self test, ή rapid test, ή PCR ) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού που πιστοποιεί ότι έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός τουλάχιστον 14 ημέρες πριν. Η επίδειξη του αρνητικού τεστ ή του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά στην κεντρική πύλη και στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης και είναι απαραίτητο για την είσοδό σας.

Στα ACG Fitness μέλη θα χορηγηθεί νέα κάρτα με παράταση της συνδρομής τους για επτά (7) μήνες.

Καθώς υπάρχει περιορισμός στη μέγιστη χωρητικότητα κατά αθλητική εγκατάσταση, όταν αυτή καλυφθεί και υπάρχουν μέλη σε αναμονή, ο μέγιστος χρόνος παραμονής ορίζεται στα 60’.

Τα αποδυτήρια, τα ντους και η σάουνα θα είναι κλειστά.

Η ακριβής καταγραφή και η υπογραφή στη «Λίστα Εισερχομένων-Εξερχομένων» είναι υποχρεωτική.

Η συνεχής χρήση διπλής μάσκας (και κατά τη διάρκεια της άσκησης), ή μονής μάσκας KN95 ή FFP2, είναι υποχρεωτική.

Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα.

Χρήση υγιεινής των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.

Καθαρισμός και απολύμανση των μηχανημάτων πριν και μετά την χρήση.

Η χρήση ατομικής πετσέτας στην επαφή με τα μηχανήματα είναι υποχρεωτική.

Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.

Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (πχ πετσέτα) και σύσταση για ένα ζευγάρι αθλητικά υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στο γυμναστήριο, τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.

Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, στρώματα).

Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά ρούχα και κάνετε ένα ντους πριν την επίσκεψή σας στο γυμναστήριο.

Το ωράριο λειτουργίας είναι το σύνηθες (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-22:00, Σάββατο και Κυριακή 10:00-17:00.).

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οδηγίες της Πολιτείας και παρακαλούμε για την αυστηρή τήρησή τους χωρίς καμία παρέκκλιση.

Καθώς τα μέτρα ανανεώνονται συνεχώς, αντίστοιχα θα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές.

Ευχαριστούμε και καλή επάνοδο!

Αναθεωρείται το όριο ηλικιών σε 4-14 ετών στις προπονήσεις των ακαδημιών.

Όπως ανακοινώθηκε από την Γ.Γ.Α. σήμερα 24 Μαίου, αναθεωρείται το όριο ηλικιών που έχουν δικαίωμα να προπονούνται στις Ακαδημίες σε 4-14 ετών.

Οι περιορισμοί στις χωρητικότητες που ισχύουν έχουν οδηγήσει σε αναπροσαρμογή όλων των προγραμμάτων – δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ

Καθώς υπάρχουν περιορισμοί σε χωρητικότητες και ηλικιακά γκρουπ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία για λεπτομέρειες.

Αναβολή επανεκκίνησης μη μοριοδοτούμενων αγωνιστικών τμημάτων (13-18 ετών).

Μετά από διευκρίνηση από την Γ.Γ.Α. , τα παρακάτω τμήματα τελικά δεν επιτρέπεται να επανεκκινήσουν καθώς δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτών που έχουν διοργανώσεις κατά την περίοδο Μαίου-Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν μοριοδοτούμενα για τα Α.Ε.Ι. πρωταθλήματα.

Τα τμήματα αυτά (για την Deree Sports Academy) είναι τα παρακάτω:

DEREE BASKETBALL ACADEMY

 1. MINI A’
 2. MINI B’
 3. YOUTH
 4. U14
 5. U15
 6. U16

DEREE VOLLEYBALL ACADEMY

 1. PAGKORASIDES-2
 2. ACADEMY-3

DEREE SOCCER ACADEMY

 1. U14
 2. U16
 3. U18

DEREE SWIM ACADEMY

 1. TEEN (όλα)

DEREE TRACK & FIELD ACADEMY = κανένα / συνεχίζουν όλα

DEREE TENNIS ACADEMY = κανένα / συνεχίζουν όλα

Η επανεκκίνηση των παραπάνω τμημάτων αναμένεται να γίνει εντός δύο εβδομάδων. Θα υπάρξει ανακοίνωση αμέσως μετά.

Ανακοίνωση επαναλειτουργίας της Deree Sports Academy.

Μετά την ανακοίνωση επαναλειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται για τις αθλητικές ακαδημίες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Δευτέρα 17 Μαΐου τα προγράμματα της Deree Sports Academy επαναλειτουργούν κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. και περιγράφονται παρακάτω:

Α) Για όλες τις προπονήσεις ηλικιακών κατηγοριών (13-18 ετών) σε όλα τα αθλήματα, θα αρκεί η προσκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίωσης» έπειτα από τα αντίστοιχα self-test, ενώ αναλόγως τη διαβάθμιση για το «επίπεδο επικινδυνότητας» του εκάστοτε αθλήματος θα απαιτείται η διενέργεια και rapid test ως εξής:

 • μία φορά ανά τρεις εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «χαμηλού-μεσαίου» (Deree Swim Academy),
 • μία φορά ανά δύο εβδομάδες για τα αθλήματα επιπέδου επικινδυνότητας «μεσαίου» και «υψηλού» (Deree Soccer Academy, Deree Basketball Academy, Deree Volleyball Academy).
 • Για την Deree Tennis Academy και την Deree Track & Field Academy που είναι «χαμηλής» επικινδυνότητας αρκεί η προσκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίωσης» έπειτα από τα αντίστοιχα self test.

Τα παραπάνω θα αναπροσαρμόζονται όπως ανακοινώνονται.

Όπου και όταν απαιτείται η διενέργεια rapidtest, θα γίνεται σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται από τον υπεύθυνο προπονητή.

 

Β) Σε ότι αφορά στη λειτουργία των Ακαδημιών (ηλικίες 6-12 ετών), πέραν των άλλων Οδηγιών, για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που θα εκδοθούν τις προσεχείς ημέρες από την ΓΓΑ (https://www.gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports), θα αρκεί η προσκόμιση της δισεβδομαδιαίας «σχολικής βεβαίωσης» έπειτα από τα αντίστοιχα self test.

 

Η προσκόμιση και επίδειξη του αρνητικού τεστ θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά στην κεντρική πύλη και στην είσοδο της αθλητικής εγκατάστασης και είναι απαραίτητα για την είσοδό σας. 

Καθώς υπάρχει περιορισμός στη μέγιστη χωρητικότητα κατά αθλητική εγκατάσταση, η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την αποστολή του αποδεικτικού της τραπεζικής κατάθεσης για την προεξόφληση της αντίστοιχης περιόδου και τυχόν άλλων οικονομικών εκκρεμοτήτων. 

 

Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα με τα τμήματα όπως θα ισχύσουν καθώς και το αντίστοιχο κόστος. (https://www.dcac.gr/wp-content/uploads/2021/05/DSA-MAY-JUNE-20211-website.pdf)

Σε περίπτωση μη διαθέσιμων θέσεων η πληρωμή θα επιστρέφεται στο λογαριασμό σας.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Α.Σ.Κ. ΝΤΕΡΗ:

 • ΕΤΕ: GR49 0110 1800 0000 1800 0110 454
 • ALPHA BANK: GR34 0140 4290 4290 0200 2003 006Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού, καθώς και το άθλημά του.

  Αντίγραφο της απόδειξης της τραπεζικής κατάθεσης πρέπει να σταλεί με email στο dcac@acg.edu.

  Παρακαλούμε λάβετε υπόψη επίσης ότι:

 • Τα αποδυτήρια θα είναι κλειστά και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε αυτά.
 • Η ακριβής καταγραφή και η υπογραφή στη «Λίστα Εισερχομένων-Εξερχομένων» είναι υποχρεωτική.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή γονέων/συνοδών εντός και πέριξ των αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις οδηγίες της Πολιτείας και παρακαλούμε για την αυστηρή τήρησή τους χωρίς καμία παρέκκλιση.

Καθώς τα μέτρα ανανεώνονται συνεχώς, αντίστοιχα θα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές.

Ευχαριστούμε και καλή επάνοδο!

Η Ιωάννα Γεωργοπούλου στο University of Chicago με αθλητική υποτροφία!

Θερμά συγχαρητήρια στην κολυμβήτριά μας Ιωάννα Γεωργοπούλου που έγινε δεκτή με αθλητική υποτροφία στο University of Chicago των Η.Π.Α., ένα πανεπιστήμιο που φημίζεται για το εξαιρετικό του ακαδημαϊκό και αθλητικό πρόγραμμα!

Η Ιωάννα που είναι μαζί μας από την Α’ Γυμνασίου με αθλητική υποτροφία στο Pierce College από όπου αποφοιτά φέτος, κατάφερε με τη σκληρή της προσπάθεια σε ακαδημαϊκό και αθλητικό επίπεδο και το άριστο του χαρακτήρα της να διακρίνεται συνεχώς επί μια εξαετία κερδίζοντας πλήθος διακρίσεων, με αποτέλεσμα και την προσφορά της αθλητικής υποτροφίας από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. την οποία και έκανε αποδεκτή!

Στόχος του προγράμματός μας ήταν και είναι παιδιά με χαρακτήρα, ακαδημαϊκή και αθλητική επίδοση να λάβουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους και σε ότι αποφασίσουν να κάνουν και με χαρά θα μαθαίνουμε πάντα νέα της Ιωάννας!

Θερμά συγχαρητήρια και πάλι κυρίως στην Ιωάννα και στην οικογένειά της, αλλά και στους προπονητές της, τους συναθλητές της, τους καθηγητές της και τις συμβούλους σπουδών στο Pierce!

Καλή συνέχεια με υγεία και πολλές επιτυχίες Ιωάννα!

Ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων.

Ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την επαναλειτουργία αθλητικών χώρων και προγραμμάτων, θα περιμένουμε την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. και της εξειδίκευσης των μέτρων (αναμένονται Δευτέρα ή Τρίτη) και στη συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση εντός της εβδομάδας σχετικά με την ημερομηνία και τον τρόπο που αυτό θα γίνει.

Ακύρωση Summer Camp 2021.

Αγαπητά μας παιδιά,
Αγαπητοί γονείς,

Παρότι περιμέναμε με ανυπομονησία το Summer Camp 2021 και εργασθήκαμε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς θα πρέπει να το ακυρώσουμε.

Σε αυτή την δύσκολη απόφαση οδηγηθήκαμε καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την Πολιτεία το αν θα επιτραπούν – και αν ναι, με τι όρους θα λειτουργήσουν – ενώ και τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια που καθιστούν εξαιρετικά επισφαλή την λειτουργία ενός ασφαλούς και διασκεδαστικού Summer Camp, κάτι που είναι πάντα η επιδίωξή μας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη σας στο Summer Camp και ελπίζουμε – ξεπερνώντας πια αυτή την δύσκολη κατάσταση – να ξαναβρεθούμε το καλοκαίρι του 2022 στο Summer Camp που τόσο μας έλειψε!

Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά!

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club