Επικοινωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ

Διεύθυνση: Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6009800, εσωτ. 1157

E-mail: [email protected]

Deree Sports Academy

  • Swim Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1395
  • Tennis Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157
  • Basketball & Volleyball Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1054
  • Soccer & Track and Field Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1055

ACG Fitness Program

τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157

Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές στις Εθνικές εορτές, αργίες του ACG και όλο τον Αύγουστο.


Φόρμα επικοινωνίας

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club