Επικοινωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ

Διεύθυνση: Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15342, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-6009800, εσωτ. 1157

E-mail: [email protected]

Deree Sports Academy

  • Swim Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1395 (Δευτέρα – Παρασκευή 16:30-21:30)
  • Soccer Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157 (Δευτέρα – Παρασκευή 17:00-21:00)
  • Basketball Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1054 (Δευτέρα – Παρασκευή 16:30-21:30)
  • Volleyball Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1054 (Δευτέρα – Παρασκευή 16:30-21:30)
  • Tennis Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157 (Δευτέρα – Παρασκευή 17:00-21:00)
  • Track & Field Academy: τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157 (Δευτέρα – Παρασκευή 17:00-21:00)

ACG Fitness Program

  • τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1157 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-17:00)

Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές στις Εθνικές εορτές, αργίες του ACG και όλο τον Αύγουστο.


Φόρμα επικοινωνίας

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club