Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή

Ο Αθλητικός Σύλλογος του Κολλεγίου Ντερή (Deree College Athletic Club) ιδρύθηκε το 1986 και επαναδραστηριοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί Αθλητικές Ακαδημίες για παιδιά (Deree Sports Academy) και προγράμματα για ενήλικες (ACG Fitness), με σκοπό την εκμάθηση αθλημάτων και την παροχή ποιοτικής αθλητικής εμπειρίας σε μικρούς και μεγάλους, σε ένα ασφαλές και άρτια εξοπλισμένο αθλητικό περιβάλλον.

 

 

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club