Κατηγορία: News

Μοντέλο αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης Deree.

Το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αθλημάτων που έχει λάβει σημαντική προσοχή στην πολύπλευρη δραστηριότητα του αθλητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τα εθνικά διευθύνοντα όργανα των ΗΠΑ υπό την αιγίδα της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ χρησιμοποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο υψηλής απόδοσης σε μια προσπάθεια να οργανώσουν και να παραδώσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προπονητών και αθλητών. Η USA ski and snowboard association χρησιμοποιεί το Elite Performance Model από το 2001. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει τη χρήση προηγμένης επιστημονικής έρευνας για να βοηθήσει αθλητές και προπονητές στους τομείς της εφαρμοσμένης αθλητικής επιστήμης, της ιατρικής, της διοίκησης, της παιδαγωγικής, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών αθλητικών δεξιοτήτων και αθλητικής κατάρτισης.

Η ενδυνάμωση και η φυσική προετοιμασία είναι ένα θεμελιώδες συστατικό αυτού του μοντέλου, ενώ παράλληλα τα συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης καθοδηγούν την εφαρμογή προπονητικών πρωτοκόλλων για κάθε αθλητή. Το USA Hockey έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών, το οποίο χρησιμοποιείται από τα Καναδικά εθνικά κυβερνητικά όργανα, προκειμένου να δημιουργήσει το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης (καθιερώθηκε το 2009). Αυτό το μοντέλο είναι το σήμα κατατεθέν της διαδικασίας ανάπτυξης αθλητών που οδηγεί σε υψηλή απόδοση.

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα υιοθέτησε το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων στον πανεπιστημιακό αθλητισμό σε μια προσπάθεια να αποκομίσει τα οφέλη από την εφαρμογή ενός πολύ ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αθλημάτων. Το σύστημα διαχείρισης υψηλών επιδόσεων συντονίζει τους τομείς των ιατρικών υπηρεσιών, της διαχείρισης τραυματισμών, της δύναμης και της φυσικής προετοιμασίας, της αθλητικής ψυχολογίας, της αθλητικής διατροφής, της προπονητικής εξέλιξης καθώς και άλλων ειδικοτήτων (εξωτερικών) σε ένα εναρμονισμένο υποστηρικτικό σύστημα για την ανάπτυξη αθλητών.

Η Premier League δημιούργησε το Elite Player Performance Plan, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που στοχεύει στην ανάπτυξη αθλητών από τα αναπτυξιακά έως τα επαγγελματικά αθλήματα. Αυτό το σχέδιο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός συστήματος Ακαδημιών Αθλητισμού, όπου η ανάπτυξη αθλητών είναι υψίστης σημασίας. Η ανάπτυξη του αθλητή διασφαλίζεται μέσω συστηματικών μετρήσεων, παρακολούθησης και προσαρμογής.

Τα μοντέλα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών και υψηλής απόδοσης χρονολογούνται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και τους μηχανισμούς ανάπτυξης αθλητισμού της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη μεθόδων προπόνησης και περιοδισμού της προπόνησης.

Το προαναφερθέν πλαίσιο καθοδήγησε το Γραφείο Αθλητισμού του DereeThe American College of Greece να ξεκινήσει το δικό του μοντέλο Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης (Sports Development & Performance model) σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την τεχνική, τακτική, σωματική και ψυχική ευημερία των αθλητών του καθώς και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό το μοντέλο έχει ως στόχο να προσφέρει στους επίδοξους αθλητές μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μακροχρόνια ανάπτυξη αθλητών ανεξάρτητα από το αν είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού ή όχι.

Το πρόγραμμα του Deree Athletics και της Deree Sports Academy είναι εμπλουτισμένο με την εφαρμογή ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού με σεβασμό και ασφάλεια αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της αθλητικής ανάπτυξης κατά την παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία .

Οι μεταβλητές φυσικής κατάστασης ενισχύονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των φυσιολογικών απαιτήσεων κάθε αθλήματος που παρέχεται από το Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή και τον Α.Σ.Κ. Ντερή. Η δύναμη, η ισχύς, η ευκινησία, η ταχύτητα, η αναερόβια ικανότητα, η αερόβια ισχύς, η ευλυγισία, η κινητοποίηση, η πρόληψη τραυματισμών, η ιδιοδεκτικότητα και η νευρομυϊκή προετοιμασία είναι μέρη της φυσικής προετοιμασία ενός αθλητή για τις υψηλές απαιτήσεις της αθλητικής συμμετοχής.

Επιπλέον, οι αθλητές θα υποβάλλονται συστηματικά σε φυσιολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση της φυσικής τους ετοιμότητας, οι τομείς βελτίωσης, η πρόοδος, οι κίνδυνοι τραυματισμού και η συνολική εικόνα της φυσικής τους κατάστασης. H συνολική αυτή παρακολούθηση αποτελεί τη βάση για την αναγνώριση και ανάπτυξη ταλέντων.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός αθλητικού τρόπου ζωής και προωθεί τη δια βίου άσκηση. Αναγνωρίζεται το γεγονός ότι μερικοί αθλητές μπορεί να φτάσουν στο επίπεδο της ελίτ, ενώ άλλοι μπορεί να μην εξελίξουν τις αθλητικές τους δυνατότητες σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πέρα όμως από το ταξίδι ενός αθλητή στον μαγικό κόσμο των αθλημάτων, ο αθλητισμός και η άσκηση είναι υψίστης σημασίας για την υγεία, τη μακροζωία και την ευημερία. Η καθιέρωση βιώσιμων συνηθειών άσκησης είναι ένας σημαντικός στόχος αυτού του μοντέλου.

Μια άλλη βασική αρχή αυτού του μοντέλου είναι η προστασία των αθλητών από την κατάχρηση φαρμακολογικών ουσιών βελτίωσης επιδόσεων, από δυνητικά επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής, καθώς και από αβάσιμους ισχυρισμούς των εκάστοτε παραγωγών. Η εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ θα παρέχεται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε οι αθλητές να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών και να εξοικειωθούν με τη χρήση ασφαλών και αποτελεσματικών συμπληρωμάτων που μπορεί να συνταγογραφούνται από επαγγελματίες όταν υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μοντέλου του Α.Σ.Κ. Ντερή είναι η συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του προπονητικού προσωπικού στους τομείς της ενδυνάμωσης και της φυσικής προετοιμασίας, έτσι ώστε να επιβλέπουν τα πρωτόκολλα κατάρτισης που παρέχονται από την Ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η ενσωμάτωση πρωτόκολλων ενδυνάμωσης και φυσικής προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της αθλητικής προπόνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη αθλητών σε όλους τους τομείς της αθλητικής απόδοσης και της ευημερίας από τα πρώτα βήματα των αθλητικών προσπαθειών τους.

Η διαχείριση, εφαρμογή, και κοινοποίηση του μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης του Deree Athletics και του Α.Σ.Κ. Ντερή σε όλους τους εμπλεκομένους θα πραγματοποιείται από την ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης που αποτελείται από τον επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κ. Λιώση Λούδοβικο-Δημήτριο και την βοηθό επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κα. Κατσαφάδου Ανδρομάχη.

Ο Λουδοβίκος-Δημήτριος Λιώσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διαχείριση αθλητισμού  από το Πανεπιστήμιο Loughborough με ειδικότητα στη στρατηγική διαχείριση-ανάλυση του γυμναστηριακού κλάδου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην εφαρμοσμένη επιστήμη αθλητισμού και άσκησης από το Πανεπιστήμιο Staffordshire με ειδικότητα στην αθλητική φυσιολογία και στην αύξηση ισχύος / με Αριστείο. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με ειδικότητα στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας / με Αριστείο. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2010 και ως προπονητής φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

 

Η Ανδρομάχη Κατσαφάδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ενδυνάμωση και την φυσική προετοιμασία από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην προπονητική δρόμων από το πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2008 και ως προπονήτρια φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

Είμαστε πια πρωταθλητές!

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή είναι πρωταθλητής Ελλάδος 2021 στην κολύμβηση Παίδων – Παμπαίδων Α’-Β’ – Κορασίδων – Παγκορασίδων Α’-Β’!

Αυτή η τεράστια επιτυχία έρχεται ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ίδρυση της ακαδημίας κολύμβησης και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλων των αθλητών και προπονητών που πέρασαν από τον σύλλογο αυτή τη δεκαετία.

Οι βάσεις αυτής της μεγάλης επιτυχίας είχαν τεθεί από τον Δημήτρη Σπυριδάκη στην έναρξη της ακαδημίας το 2011, συνεχίσθηκαν με την τεράστια προσφορά του Γιώργου Βάλλα επί μια επταετία από το 2013 έως το 2020 και στη συνέχεια με τον Δημήτρη Παπαχαριζάνου που βρίσκεται μαζί μας από το 2013 και οδηγεί πια την ομάδα μας από τον Σεπτέμβριο του 2020 ως πρώτος προπονητής με τη συνεργασία της Σοφίας Μανταλούφα και τους προπονητές μας Ιωάννα Αθανασοπούλου, Βασίλη Μπουγιούκο, Δημήτρη Βουτσά και Λευκοθέα Σπανού.

Ευχαριστούμε επίσης τους γυμναστές μας Δημήτρη Λιώση και Ανδρομάχη Κατσαφάδου.

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή συνεχίζει πάνω στις αρχές που έχει από την πρώτη στιγμή, της δημιουργίας καλών χαρακτήρων, μαθητών και αθλητών!

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους και πάντα υγεία και επιτυχίες!

Ο Γιώργος Καραγιάννης αναλαμβάνει επικεφαλής προπονητής της Deree Tennis Academy!

Ο Γιώργος Καραγιάννης αναλαμβάνει επικεφαλής προπονητής της Deree Tennis Academy!

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του επικεφαλής προπονητή της Deree Tennis Academy από τον μέχρι πρότινος προπονητή του αγωνιστικού τμήματος κ. Γιώργο Καραγιάννη.

Ο Γιώργος Καραγιάννης βρίσκεται μαζί μας από το 2013 και μετά την πολύ πετυχημένη παρουσία του σαν προπονητής των προ-αγωνιστικών και αγωνιστικών τμημάτων μας αναλαμβάνει πλέον επικεφαλής προπονητής.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Τ.Ε.Φ.Α.Α με ειδικότητα στην αντισφαίριση, υπήρξε με επιτυχία αθλητής και έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων σχετικά με το άθλημα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜBA (Master of Business Administration / European University of Cyprus) και ιδρυτής της πλατφόρμας TennisBookingTour.com η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη των αθλητών του τένις στην αναζήτηση ξενοδοχείων,  ακαδημιών και προπονητών κατά τη διάρκεια των τουρνουά τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το 2017 και 2018 έχει εργασθεί στο Rafa Nadal Academy Summer Camp program, ενώ έχει και τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

  • GPTCA A-Level International Coach (Milan)
  • PTR Performance (players U14-U16)
  • GPTCA B-Level International Coach (Sheffield)
  • GPTCA C-Level International Coach (Israel)
  • Player Development 11-14 ITF
  • Tennis 10s ITF
  • Level 1 ITF
  • Play and Stay ITF

Καλή επιτυχία Γιώργο στα νέα σου καθήκοντα!

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή ευχαριστεί τον επικεφαλής προπονητή της Deree Tennis Academy Δρ. Σ. Σιωμόπουλο.

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή ευχαριστεί τον επικεφαλής προπονητή της Deree Tennis Academy Δρ. Σ. Σιωμόπουλο.

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή ευχαριστεί τον επικεφαλής προπονητή της Deree Tennis Academy Δρ. Συμεών Σιωμόπουλο για την πολυετή συνεργασία και την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του!

Νέα μεγάλη άνοδος για τον Θοδωρή Μητσάκο – Μεγάλη εμπειρία για τον Γιάννη Σακκά με την Εθνική Ομάδα Κ14!

Νέα μεγάλη άνοδος για τον Θοδωρή Μητσάκο – Μεγάλη εμπειρία για τον Γιάννη Σακκά με την Εθνική Ομάδα Κ14!

Μια ακόμη πολύ επιτυχημένη εβδομάδα είχε ο αθλητής της Deree Tennis Academy και υπότροφος μαθητής του Pierce, Θοδωρής Μητσάκος στο τουρνουά “ITF Juniors Kατηγορίας 4” που διεξήχθη στα Γιάννενα 5-11 Ιουλίου.

Μετά από πέντε δύσκολους αγώνες, ο Θοδωρής κατέκτησε την 2η θέση και με αυτή του την επιτυχία ανέβηκε 22 θέσεις, φτάνοντας στο νούμερο 190. Έτσι είναι πλέον ο καλύτερος Έλληνας αθλητής στην παγκόσμια κατάταξη κάτω των 18 ετών.

Την επόμενη εβδομάδα ο Θοδωρής θα συμμετάσχει με την εθνική μας ομάδα νέων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Κλόστερς της Ελβετίας 19-25 Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μερικές ημέρες ένας ακόμα αθλητής του συλλόγου μας με αθλητική υποτροφία στο Pierce, o Γιάννης Σακκάς, συμμετείχε με την Εθνική μας ομάδα κάτω των 14 ετών στο Πανευρωπαϊκό που διεξήχθη στο Royan της Γαλλίας 25-29 Ιουνίου.

Καλή επιτυχία στον Θοδωρή και θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη!

Η αγωνιστική ομάδα κολύμβησης συμμετέχει στο “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Κατηγοριών”!

Η αγωνιστική ομάδα της Deree Swim Academy  θα εκπροσωπηθεί από 48 συνολικά κολυμβητές και κολυμβήτριες στο “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναπτυξιακών Κατηγοριών Κολύμβησης”, το οποίο θα διεξαχθεί 14-19 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών (Νότιος Όμιλος) και στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης (Βόρειος Όμιλος).

Οι νεαροί αθλητές μας, έχουν προετοιμαστεί όλο αυτό το διάστημα με στόχο τους συγκεκριμένους αγώνες, οι οποίοι χωρίζονται ως εξής:

  • 14-16 Ιουλίου: Kατηγορίες Παμπαίδων και Παγκορασίδων (γεν. 2007-2008)
  • 17-19 Ιουλίου: Κατηγορίες Παίδων-Εφήβων και Κορασίδων-Νεανίδων (γεν. 2006-2003)

Καλή επιτυχία!

 

Καλές επιδόσεις για την Deree Track & Field Academy στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων Κ18!

Με μια αθλήτρια και έναν αθλητή, υπότροφους μαθητές του Pierce, εκπροσωπήθηκε η Deree Track & Field Academy στο “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων Κ18”, που πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Ιουλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου και αποτελέσαν τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τσώνη πραγματοποίησε πολύ καλή κούρσα στον προκριματικό αγώνα και έτσι πήρε την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό των 100μ. εμπόδια. Με επίδοση 15:64, η αθλήτρια μας κατετάγη 13η.

Ο Αιμίλιος Σκούρτης, παρόλο που ανήκει σε μικρότερη ηλικιακά κατηγορία (Κ16), συμμετείχε στον προκριματικό των 100μ., πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με χρόνο 11:91, καταλαμβάνοντας την 30η θέση.

Οι δυο υπότροφοι αθλητές μας απέκτησαν εμπειρίες, κυνηγώντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον, καθώς θα παραμείνουν σε αυτή την κατηγορία και την επόμενη χρονιά.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην προπονήτρια τους, Ζωή Μαυροφρυδά!

 

Ο πρωταθλητής μας Ανδρέας Βαζαίος προπονήθηκε στο κολυμβητήριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με την ομάδα μας!

Την Κυριακή 11 Ιουλίου οι αθλητές της αγωνιστικής ομάδας της Deree Swim Academy είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί με τον πρωταθλητή μας Ανδρέα Βαζαίο!

Ο Ανδρέας Βαζαίος συνοδευόμενος από τον προπονητή του Αλέξανδρο Νικολόπουλο και στα πλαίσια της προετοιμασίας του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο όπου αναχωρεί την επόμενη εβδομάδα, προπονήθηκε στο κολυμβητήριό μας μαζί με την αγωνιστική μας ομάδα, κάτι που αποτέλεσε ξεχωριστή εμπειρία για τους νεαρούς κολυμβητές και κολυμβήτριές μας!

Με την ολοκλήρωση της προπόνησής του, ο Α.Σ.Κ. Ντερή μαζί με τις ευχές για καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του έδωσε αναμνηστικά δώρα.

Καλή επιτυχία Ανδρέα!

 

Πολύ καλές εμφανίσεις για τους αθλητές της Deree Tennis Academy στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U14!

Πολύ καλές εμφανίσεις για τους αθλητές της Deree Tennis Academy στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U14!

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν οι αθλητές της Deree Tennis Academy στο “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 14”, που διεξήχθη 30 Ιουνίου-7 Ιουλίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. Παπάγου και στο οποίο έλαβαν μέρος 174 αγόρια και 131 κορίτσια από όλη τη Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αθλητής τένις και υπότροφος μαθητής του Pierce Γιάννης Σακκάς κατέκτησε την 3η θέση στο μονό και την 2η θέση στο διπλό με συμπαίκτη τον Νίκο Μακρή.

Ο Γιώργος Τζιτζιμίκας πραγματοποίησε μια νίκη στο κυρίως ταμπλό και έφτασε μέχρι τους 32, ενώ ο Πάρις Πασσάς με 2 νίκες στο ταμπλό των προκριματικών και μαζί με την Μαριλύ Ηλιόπουλου έφτασε μέχρι τους 64 της διοργάνωσης.

Ο Αντρέας Ιατρόπουλος, ο Νικόλας Συρίγος και ο Γιάννης Αντωνίου πραγματοποίησαν μια νίκη στο ταμπλό των προκριματικών.

Tέλος, οι αθλητές μας Αλέξανδρος Βερύκοκος, ο Γρηγόρης Καγκελάρης και ο Παναγιώτης Παπανικολάου παρόλο που πραγματοποίησαν πολύ καλές εμφανίσεις, σταμάτησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο πρώτο γύρω των προκριματικών.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά και για την άψογη συμπεριφορά τους εντός και εκτός των γηπέδων!

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club