Ευκαιρίες Καριέρας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Αθλητικό Σύλλογο Κολλεγίου Ντερή.

Ο Α.Σ.Κ. Ντερή επιθυμεί να προσλαμβάνει και να εντάσσει στο διοικητικό και προπονητικό του προσωπικό άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και απόδοσης, με διάθεση για προσφορά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στον Σύλλογο.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για εργασία κρίνονται με βάση τα ανάλογα για την περίπτωση προσόντα, την εμπειρία, τις ατομικές δεξιότητες, τις ικανότητες και τις δυνατότητες, καθώς και την απόδοση σε συνεντεύξεις και εργασιακές δοκιμασίες και τυγχάνουν αμερόληπτης αντιμετώπισης.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Κολλεγίου Ντερή είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών και δεν κάνει διακρίσεις με βάση την ηλικία, το γένος, το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Ο Σύλλογος στοχεύει στην αξιοποίηση του ταλέντου και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων του και, ταυτόχρονα, στην εξάλειψη των αθέλητων προκαταλήψεων, προδιαθέσεων και στερεοτύπων στο χώρο εργασίας.

Εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση εργασίας στον Α.Σ.Κ. Ντερή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρείτε παρακάτω, με το βιογραφικό σας σημείωμα, μια συνοδευτική επιστολή και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, διεύθυνση, τηλέφωνο) τριών τουλάχιστον προσώπων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές.

Όλες οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Α.Σ.Κ. Ντερή δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα που ακολουθεί τη θέση που σας ενδιαφέρει, για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες.


Θέση: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΙΣ – απογευματινό αθλητικό πρόγραμμα δημοτικού (East Campus, Σπάτα).

Ωράριο εργασίας:

 • Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 15:30-17:00 (6 ώρες την εβδομάδα)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα προπονητή τένις.
 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. και εγγραφή στο μητρώο της θα προτιμηθεί.
 • Πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε σχετικό αντικείμενο θα προτιμηθεί.
 • 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση.
 • Αγγλική Γλώσσα (Minimum Lower Diploma).
 • Γνώσεις Η/Υ.
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) και σχετικό λογισμικό.
 • Αθλητικό υπόβαθρο.

Γενικές δεξιότητες:

 • Δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης.
 • Άριστες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Δυνατότητα προστασίας εμπιστευτικών γραπτών ή προφορικών επικοινωνιών / δεδομένων.
 • Γραπτές και προφορικές ικανότητες στα ελληνικά και αγγλικά.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Προπονεί παιδιά δημοτικού, εγγεγραμμένα στο απογευματινό αθλητικό πρόγραμμα του δημοτικού στο East Campus στα Σπάτα.
 • Βοηθά στην οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του αθλητικού απογευματινού προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία του.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι την κάλυψη της θέσης.

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης: 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οδηγίες Αίτησης: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση με τα παρακάτω:

 • Συνοδευτική επιστολή που περιγράφει προηγούμενη σχετική εμπειρία.
 • Ένα τρέχον βιογραφικό.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου) τουλάχιστον τριών ατόμων που μπορούν να παρέχουν επαγγελματικές συστάσεις.

Αίτηση

Please read the information about processing of personal data here

Διαβάστε το κείμενο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδώ.
Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club