Συνεργαζόμενη Ιατρική Ομάδα

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως το Deree Athletic Club, σε συνεργασία με εξαίρετους ιατρούς, προσφέρει σε όλα τα ενεργά μέλη της Deree Sports Academy και του ACG Fitness Program έκπτωση 50% στις ιατρικές επισκέψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link: http://bit.ly/2xScy4S


We are pleased to announce that the Deree Athletic Club in collaboration with the following doctors offers to all active members of the Deree Sports Academy and the ACG Fitness Program a 50% discount on all medical visits.

For more information and details please visit: http://bit.ly/2xScy4S

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club