ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 3/11.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
Αγαπητά μέλη του προγράμματος ACG Fitness,
Αγαπητά μέλη της Deree Sports Academy,
Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Πολιτείας για αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας και κλεισίματος αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στις περιοχές που βρίσκονται στο Επίπεδο-Β’ – Αυξημένου Κινδύνου, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αναστέλλεται από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η λειτουργία των αθλητικών μας εγκαταστάσεων και όλων των αθλητικών προγραμμάτων μας.
Σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου όλα τα προγράμματα και oi προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Όλες οι συνδρομές θα παραταθούν για ισόχρονο διάστημα με την αναστολή λειτουργίας.
Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις προκύψει κάποια αλλαγή, το συντομότερο και προς το καλύτερο ελπίζουμε.
Μέχρι τότε – και με την ευχή να επιστρέψουμε το συντομότερο στους αγωνιστικούς χώρους – μείνετε ασφαλείς!
ANNOUNCEMENT – SUSPENSION OF OPERATION OF ATHLETIC FACILITIES AND PROGRAMS.
Dear members of the ACG Fitness program,
Dear members of the Deree Sports Academy,
Following the recent announcement issued by the Greek government regarding the suspension of operation of all sports activities, sports facilities and fitness centers in the areas included in the Level-B’- Increased Risk category, we are in the unpleasant position to inform you that the operation of our athletic facilities and programs is suspended as of Tuesday, November 3 and until further notice.
Today, Monday, November 2, all programs and trainings will take place normally.
All subscriptions will be extended for an equal period with the suspension of operation.
We hope to reopen the soonest and see the athletic facilities full of life again!
Until then stay safe!
Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club