Μοντέλο αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης Deree.

Το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αθλημάτων που έχει λάβει σημαντική προσοχή στην πολύπλευρη δραστηριότητα του αθλητισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τα εθνικά διευθύνοντα όργανα των ΗΠΑ υπό την αιγίδα της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ χρησιμοποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο υψηλής απόδοσης σε μια προσπάθεια να οργανώσουν και να παραδώσουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προπονητών και αθλητών. Η USA ski and snowboard association χρησιμοποιεί το Elite Performance Model από το 2001. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει τη χρήση προηγμένης επιστημονικής έρευνας για να βοηθήσει αθλητές και προπονητές στους τομείς της εφαρμοσμένης αθλητικής επιστήμης, της ιατρικής, της διοίκησης, της παιδαγωγικής, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών αθλητικών δεξιοτήτων και αθλητικής κατάρτισης.

Η ενδυνάμωση και η φυσική προετοιμασία είναι ένα θεμελιώδες συστατικό αυτού του μοντέλου, ενώ παράλληλα τα συστήματα φυσιολογικής παρακολούθησης καθοδηγούν την εφαρμογή προπονητικών πρωτοκόλλων για κάθε αθλητή. Το USA Hockey έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών, το οποίο χρησιμοποιείται από τα Καναδικά εθνικά κυβερνητικά όργανα, προκειμένου να δημιουργήσει το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης (καθιερώθηκε το 2009). Αυτό το μοντέλο είναι το σήμα κατατεθέν της διαδικασίας ανάπτυξης αθλητών που οδηγεί σε υψηλή απόδοση.

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αϊόβα υιοθέτησε το Μοντέλο Υψηλών Επιδόσεων στον πανεπιστημιακό αθλητισμό σε μια προσπάθεια να αποκομίσει τα οφέλη από την εφαρμογή ενός πολύ ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αθλημάτων. Το σύστημα διαχείρισης υψηλών επιδόσεων συντονίζει τους τομείς των ιατρικών υπηρεσιών, της διαχείρισης τραυματισμών, της δύναμης και της φυσικής προετοιμασίας, της αθλητικής ψυχολογίας, της αθλητικής διατροφής, της προπονητικής εξέλιξης καθώς και άλλων ειδικοτήτων (εξωτερικών) σε ένα εναρμονισμένο υποστηρικτικό σύστημα για την ανάπτυξη αθλητών.

Η Premier League δημιούργησε το Elite Player Performance Plan, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που στοχεύει στην ανάπτυξη αθλητών από τα αναπτυξιακά έως τα επαγγελματικά αθλήματα. Αυτό το σχέδιο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός συστήματος Ακαδημιών Αθλητισμού, όπου η ανάπτυξη αθλητών είναι υψίστης σημασίας. Η ανάπτυξη του αθλητή διασφαλίζεται μέσω συστηματικών μετρήσεων, παρακολούθησης και προσαρμογής.

Τα μοντέλα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αθλητών και υψηλής απόδοσης χρονολογούνται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και τους μηχανισμούς ανάπτυξης αθλητισμού της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη μεθόδων προπόνησης και περιοδισμού της προπόνησης.

Το προαναφερθέν πλαίσιο καθοδήγησε το Γραφείο Αθλητισμού του DereeThe American College of Greece να ξεκινήσει το δικό του μοντέλο Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης (Sports Development & Performance model) σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την τεχνική, τακτική, σωματική και ψυχική ευημερία των αθλητών του καθώς και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτό το μοντέλο έχει ως στόχο να προσφέρει στους επίδοξους αθλητές μια μοναδική ευκαιρία να επωφεληθούν από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη μακροχρόνια ανάπτυξη αθλητών ανεξάρτητα από το αν είναι πρόθυμοι να εισέλθουν στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού ή όχι.

Το πρόγραμμα του Deree Athletics και της Deree Sports Academy είναι εμπλουτισμένο με την εφαρμογή ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας σε επιλεγμένους τομείς με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού με σεβασμό και ασφάλεια αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της αθλητικής ανάπτυξης κατά την παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία .

Οι μεταβλητές φυσικής κατάστασης ενισχύονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των φυσιολογικών απαιτήσεων κάθε αθλήματος που παρέχεται από το Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή και τον Α.Σ.Κ. Ντερή. Η δύναμη, η ισχύς, η ευκινησία, η ταχύτητα, η αναερόβια ικανότητα, η αερόβια ισχύς, η ευλυγισία, η κινητοποίηση, η πρόληψη τραυματισμών, η ιδιοδεκτικότητα και η νευρομυϊκή προετοιμασία είναι μέρη της φυσικής προετοιμασία ενός αθλητή για τις υψηλές απαιτήσεις της αθλητικής συμμετοχής.

Επιπλέον, οι αθλητές θα υποβάλλονται συστηματικά σε φυσιολογική παρακολούθηση και αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί η τρέχουσα κατάσταση της φυσικής τους ετοιμότητας, οι τομείς βελτίωσης, η πρόοδος, οι κίνδυνοι τραυματισμού και η συνολική εικόνα της φυσικής τους κατάστασης. H συνολική αυτή παρακολούθηση αποτελεί τη βάση για την αναγνώριση και ανάπτυξη ταλέντων.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός αθλητικού τρόπου ζωής και προωθεί τη δια βίου άσκηση. Αναγνωρίζεται το γεγονός ότι μερικοί αθλητές μπορεί να φτάσουν στο επίπεδο της ελίτ, ενώ άλλοι μπορεί να μην εξελίξουν τις αθλητικές τους δυνατότητες σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πέρα όμως από το ταξίδι ενός αθλητή στον μαγικό κόσμο των αθλημάτων, ο αθλητισμός και η άσκηση είναι υψίστης σημασίας για την υγεία, τη μακροζωία και την ευημερία. Η καθιέρωση βιώσιμων συνηθειών άσκησης είναι ένας σημαντικός στόχος αυτού του μοντέλου.

Μια άλλη βασική αρχή αυτού του μοντέλου είναι η προστασία των αθλητών από την κατάχρηση φαρμακολογικών ουσιών βελτίωσης επιδόσεων, από δυνητικά επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής, καθώς και από αβάσιμους ισχυρισμούς των εκάστοτε παραγωγών. Η εκπαίδευση κατά του ντόπινγκ θα παρέχεται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε οι αθλητές να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών και να εξοικειωθούν με τη χρήση ασφαλών και αποτελεσματικών συμπληρωμάτων που μπορεί να συνταγογραφούνται από επαγγελματίες όταν υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μοντέλου του Α.Σ.Κ. Ντερή είναι η συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του προπονητικού προσωπικού στους τομείς της ενδυνάμωσης και της φυσικής προετοιμασίας, έτσι ώστε να επιβλέπουν τα πρωτόκολλα κατάρτισης που παρέχονται από την Ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η ενσωμάτωση πρωτόκολλων ενδυνάμωσης και φυσικής προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της αθλητικής προπόνησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη αθλητών σε όλους τους τομείς της αθλητικής απόδοσης και της ευημερίας από τα πρώτα βήματα των αθλητικών προσπαθειών τους.

Η διαχείριση, εφαρμογή, και κοινοποίηση του μοντέλου αθλητικής ανάπτυξης και απόδοσης του Deree Athletics και του Α.Σ.Κ. Ντερή σε όλους τους εμπλεκομένους θα πραγματοποιείται από την ομάδα Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης που αποτελείται από τον επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κ. Λιώση Λούδοβικο-Δημήτριο και την βοηθό επικεφαλής του προγράμματος Αθλητικής Ανάπτυξης και Απόδοσης κα. Κατσαφάδου Ανδρομάχη.

Ο Λουδοβίκος-Δημήτριος Λιώσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διαχείριση αθλητισμού  από το Πανεπιστήμιο Loughborough με ειδικότητα στη στρατηγική διαχείριση-ανάλυση του γυμναστηριακού κλάδου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην εφαρμοσμένη επιστήμη αθλητισμού και άσκησης από το Πανεπιστήμιο Staffordshire με ειδικότητα στην αθλητική φυσιολογία και στην αύξηση ισχύος / με Αριστείο. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου διοίκησης επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με ειδικότητα στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας / με Αριστείο. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2010 και ως προπονητής φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

 

Η Ανδρομάχη Κατσαφάδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ενδυνάμωση και την φυσική προετοιμασία από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στην προπονητική δρόμων από το πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάζεται στο Γραφείο Αθλητισμού του Ντερή από το 2008 και ως προπονήτρια φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στις αθλητικές ακαδημίες του Α.Σ.Κ. Ντερή από το 2014.

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club