ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACG FITNESS ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΣΤΙΒΟΣ – ΤΕΝΝΙΣ)

Αγαπητά μέλη του ACG Fitness program,
Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά μετά από τη δύσκολη περίοδο που όλοι βιώσαμε και προοδευτικά ξεπερνάμε με τη βοήθεια όλων και την τήρηση των μέτρων που ανακοινώνονται!
Καθώς έχει αρχίσει να επιτρέπεται σταδιακά η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητές και αθλούμενους κάτω από συγκεκριμένες πάντα προϋποθέσεις, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επαναλειτουργήσουμε και για τα μέλη του ACG Fitness τις παρακάτω εγκαταστάσεις:
1) το κολυμβητήριο (Full & Pool members),
2) τον στίβο (Full members),
3) τα γήπεδα τένις (Full members).
Το γυμναστήριο και η σάουνα παραμένουν σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-22:00 (το κολυμβητήριο Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 13:30-15:00 είναι κλειστό).
• Σάββατο και Κυριακή 10:00-17:00.
Η «Ημέρα του Παιδιού» τις Κυριακές για τα Full members προς το παρόν δεν θα ισχύσει.
Το πρόγραμμα “Aqua Fitness” θα εκτελείται με τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω (έως 8 άτομα ανά διαδρομή).
Στην ημερήσια επίσκεψη θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (εντός τριμήνου) καθώς και το «Δελτίο καταγραφής αθλούμενου». Το ίδιο ισχύει και για τις δύο επισκέψεις του ετήσιου προγράμματος των Full members.
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
Η είσοδος στους αθλητικούς χώρους θα γίνεται με καταγραφή στη λίστα εισερχομένων-εξερχομένων και αρχικά με μέγιστη διάρκεια παραμονής 50’ (1 ώρα με είσοδο-έξοδο).
Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα, η παραμονή θα μπορεί να παραταθεί.
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ
Θα πρέπει επίσης κατά την πρώτη προσέλευσή σας να προσκομίσετε στη γραμματεία υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο «Δελτίο καταγραφής αθλούμενου» https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι καθώς υπάρχει ανώτατος αριθμός επιτρεπόμενων κατά αθλητική εγκατάσταση, υπάρχει η πιθανότητα να μη μπορείτε να εισέλθετε αμέσως με την προσέλευσή σας.
Έχουμε βεβαίως φροντίσει να έχουμε αυξήσει τη διαθεσιμότητα από αυτή που ίσχυε έως το Μάρτιο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την περίπτωση αυτή.
Με δεδομένο λοιπόν ότι επιτρέπονται έως οκτώ (8) άτομα ανά διαδρομή – και μέχρι νεοτέρας – για τα μέλη θα είναι διαθέσιμος ο παρακάτω αριθμός διαδρομών:
Δευτέρα – Παρασκευή
09:00-15:30 (8 διαδρομές / έως 64 μέλη ταυτόχρονα)
15:30-20:00 (3 διαδρομές / έως 24 μέλη ταυτόχρονα)
20:00-21:00 (4 διαδρομές / έως 32 μέλη ταυτόχρονα)
21:00-22:00 (4 διαδρομές / έως 32 μέλη ταυτόχρονα)
Σάββατο
10:00-14:00 (4 διαδρομές / έως 32 μέλη ταυτόχρονα)
14:00-17:00 (8 διαδρομές / έως 64 μέλη ταυτόχρονα)
Κυριακή
10:00-17:00 (8 διαδρομές / έως 64 μέλη ταυτόχρονα)
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και σύμφωνα με τα τετραγωνικά τους, στα αποδυτήρια Ανδρών επιτρέπεται η παραμονή έξι (6) και στα αποδυτήρια Γυναικών επτά (7) ατόμων, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ. Για τον λόγο αυτό η χρήση θα πρέπει να γίνεται για μέγιστη διάρκεια 10’ προς εξυπηρέτηση όλων.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδονται από την Γ.Γ.Α., τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ανακοινώνονται από την Γ.Γ.Α. κατόπιν υποδείξεων του Ε.Ο.Δ.Υ. και τα οποία επικαιροποιούνται όπως εκδίδονται.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Σε όλα τα Full και Pool members θα δοθεί παράταση της συνδρομής τους για 85 ημέρες που καλύπτει το διάστημα που δεν λειτουργούσαμε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην πιστή εφαρμογή των κανόνων και των διαδικασιών και ευχόμαστε καλή επάνοδο!
* * * * * * * * * *
RE-OPENING OF THE ACG FITNESS PROGRAM ON WEDNESDAY, JUNE 3 (SWIMMING POOL – TENNIS – TRACK)
Dear members of the ACG Fitness program,
We hope that you are all well and healthy!
Following government instructions, we started the gradual reopening of our athletic facilities for the ACG Fitness members as follows:
1) the swimming pool for the Full & Pool members,
2) the track for the Full members,
3) the tennis courts for the Full members.
The gym, fitness center, and saunas remain in suspension of operation until further notice.
OPERATION HOURS
• Monday-Friday 09:00-22:00 (the swimming pool Monday – Wednesday – Friday 13:30-15:00 is closed).
• Saturday and Sunday 10:00-17:00.
The “Children’s Day” on Sundays (Full members) will not reopen until further notice.
The “Aqua Fitness” program will run with the restrictions listed below (up to 8 people per lane).
For the guest fee/daily visits you must submit a recent (three months) medical certificate, and the “Athlete’s Registration Card”.
The same applies for the two free coupons for guests of the 1-year Full members program.
ENTRANCE AND DURATION OF STAY
In order to enter the athletic facilities you should be registered in the “Registration List”, and you may use the facility for a maximum duration of 50′ (1 hour total stay).
Depending on availability your stay may be extended, after permission granted by the OA staff on duty.
MEMBER ATHLETE REGISTRATION CARD
Upon your first visit, you must submit to the secretariat the attached “Athlete Registration Card”. https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf
AVAILABILITY
Please note that since there is a maximum number of persons permitted per athletic facility, there is a possibility not to be able to enter upon arrival. In order to minimize this risk, we decided to increase the available lanes for members.
Given that – until further notice – up to eight (8) people are allowed per lane, the following number of lanes will be available for members:
Monday – Friday
09:00-15:30 (8 lanes / up to 64 members simultaneously)
15:30-20:00 (3 lanes / up to 24 members simultaneously)
20:00-21:00 (4 lanes / up to 32 members simultaneously)
21:00-22:00 (4 lanes / up to 32 members simultaneously)
Saturday
10:00-14:00 (4 lanes / up to 32 members simultaneously)
14:00-17:00 (8 lanes / up to 64 members simultaneously)
Sunday
10:00-17:00 (8 lanes / up to 64 members simultaneously)
LOCKER ROOMS USE AND CAPACITY
According to the government instructions issued, six (6) persons in men’s and seven (7) persons in women’s locker rooms are allowed WEARING A MASK. For this reason there will be a 10′ maximum stay in the locker rooms.
HEALTH PROTOCOLS AND GOVERNMENT INSTRUCTIONS
All of the above are in accordance with the decisions and instructions issued by the General Secretariat of Sports and the National Public Health Organization.
EXTENTION OF MEMBERSHIP
An extension of their subscription for 85 days will apply to all Full and Pool members for the period the athletic facilities were in suspension of operation.
Thank you in advance for your cooperation, and we wish you all a safe return!

 

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club