Τα online ομαδικά προγράμματα ξανά μαζί σας από 4 Ιανουαρίου!

Τα ζωντανά διαδικτυακά προγράμματα για τα μέλη του ACG Fitness θα είναι και πάλι κοντά σας από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021.

To BODY SCULPT και το PILATES με την Ανδρομάχη θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, ενώ η YOGA με τη Lucy θα ξεκινήσει από Τρίτη 5 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε μείνετε υγιείς, ασφαλείς και πάντοτε σε φόρμα!

*****************************************************************************************************

Our fitness specialists will be back on track in January with live online Group Fitness Classes through ZOOM for our ACG Fitness members.

BODY SCULPT and PILATES with Andromachi starts again on Monday, January 4, and YOGA with Lucy on Tuesday, January 5.

Until then… Stay Safe – Stay Fit!

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club