Το “NBA Basketball School Camp” ξανά στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος!

Η έναρξη του 2ου NBA Basketball School Camp που θα γίνει και πάλι στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε δύο περιόδους (17-21 Ιουνίου & 1-5 Ιουλίου) πλησιάζει και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι αθλητές του Α.Σ.Κ. Ντερή, οι μαθητές του Pierce και τα παιδιά των εργαζομένων, καθηγητών και αποφοίτων  του ACG λαμβάνουν έκπτωση 10% χρησιμοποιώντας στην online εγγραφή τον κωδικό NBAACG

Το πρόγραμμα του NBA Basketball School, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς, τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της πρόοδού και της βελτίωσης των νεαρών αθλητών. Έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης του NBA σε συνεργασία με προπονητές και παίκτες του ΝΒΑ και ειδικούς στην ανάπτυξη αθλητών. Το πρόγραμμα παρέχει ασκήσεις εντός γηπέδου, ασκήσεις δύναμης και φυσικής κατάστασης για νέους αθλητές ηλικίας 6-15 ετών, ενώ εφαρμόζεται από εγχώριους προπονητές που συνεργάζονται απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό του ΝΒΑ ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για online εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site: www.nbabasketballschool.gr

Leadership: https://www.nbabasketballschool.gr/el/leadership

Φιλοσοφία: https://www.nbabasketballschool.gr/el/philosophy

Executive Summary: https://www.nbabasketballschool.gr/el/summary

Σημαντικές Πληροφορίες: https://www.nbabasketballschool.gr/el/prices

FAQ’s: https://www.nbabasketballschool.gr/el/faq

Τ: +30 210 60 33 050

Email: [email protected]

 

********************************

 

Τhe 2nd NBA Basketball School Camp is approaching, and the registrations have already begun.

The NBA Basketball School Camp will take place at Deree – The American College of Greece.

It consists of two periods, 17-21 June and 01-05 July and is addressed to young athletes, boys and girls aged 6-15 years.

DCAC athletes, Pierce students, faculty, staff, and alumni of ACG receive a 10% discount using the NBAACG code in the online registration

The program of the NBA Basketball School is designed to help players, parents, coaches and organizations to better understand the process of progress and improvement of young athletes. It has been developed by the NBA development team in collaboration with coaches and NBA players and experts in the development of athletes. The program provides field exercises, strength and fitness exercises for young athletes aged 6-15 years and is implemented by domestic coaches working directly with the professional NBA staff around the world.

For more information and for online registration you can visit the official site: https://www.nbabasketballschool.gr/en/

Leadership: https://www.nbabasketballschool.gr/en/leadership

Philosophy: https://www.nbabasketballschool.gr/en/philosophy

Executive Summary: https://www.nbabasketballschool.gr/en/summary

Dates & Prices: https://www.nbabasketballschool.gr/en/prices

FAQ’s: https://www.nbabasketballschool.gr/en/faq

T: + 30 210 60 33 050

Email: [email protected]

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club