Μένουμε Σπίτι! Αναστολή πρωταθλημάτων και αναβολή όλων των αγώνων.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της Deree Sports Academy έως 26/3, σας γνωρίζουμε ότι μετά από αποφάσεις των οικείων ομοσπονδιών δεν θα διεξαχθούν και αγώνες στο παραπάνω διάστημα.
Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι θα πρέπει όλοι στα πλαίσια της ατομικής μας ευθύνης να φροντίσουμε να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού.

CHAMPIONSHIPS, TOURNAMENTS, AND GAMES SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE
Following our last announcement regarding the suspension of operation of the Deree Sports Academy until March 26, we would like to inform you that after the decision of the corresponding federations no games will take place until then.
We strongly advise that you follow the ministry’s suggestion in taking all measures to reduce spread in the wider community.

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club