Εγγραφές και έντυπα Deree Sports Academy

  • Δείτε το Πρόγραμμα 2020-21 / Find the Deree Sports Academy 2020-21 Schedule ΕΔΩ / HERE
  • Για την Αίτηση Εγγραφής πατήστε ΕΔΩ / Find the Application Form HERE
  • Για τον Κανονισμό Λειτουργίας της πατήστε ΕΔΩ / Find the Rules & Regulations HERE
  • Δείτε το Φυλλάδιο μας / Find our Brochure ΕΔΩ / HERE
  • Δείτε τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΔΩ / Find the  Personal Data Consent HERE

Η συμμετοχή σε όλες τις προπονήσεις, αγώνες και εκδηλώσεις γίνεται μόνο με ρούχα του συλλόγου.  Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ/HERE

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club