Α.Σ.Κ.ΝΤΕΡΗ – Γραβιάς 6, 15342 Αγία Παρασκευή

210-6009800

  • ACG Fitness: (εσωτ. 1157) Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-22:00, Σάββατο-Κυριακή 10:00-17:00
  • Deree Swim Academy: (εσωτ. 1395) Δευτέρα-Παρασκευή 13:30-21:30
  • Deree Basketball Academy, Deree Volleyball Academy:  (εσωτ. 1054) Δευτέρα-Παρασκευή 16:30-21:30
  • Deree Soccer Academy, Deree Track &Field Academy: (εσωτ. 1055) Δευτέρα-Παρασκευή 16:30-21:30
  • Deree Tennis Academy: (εσωτ. 1157) Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-22:00

Φόρμα επικοινωνίας