Υπηρεσία μεταφοράς Summer Camp

Υπηρεσία μεταφοράς

  •  …€ ανά εβδομάδα

Προκαθορισμένες διαδρομές και στάσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της Αττικής με ασφάλεια και ακρίβεια, με συνοδεία έμπειρης συνοδού.

(Η χρήση μόνο πρωϊνής ή μόνο απογευματινής διαδρομής χρεώνεται με το 75% της τιμής της υπηρεσία μεταφοράς)

 

Transportation: € … per week

Standard routes and stops cover the greatest possible part of the Attica Basin with safety and on time! Experienced escort in every route.

(Use of morning or afternoon only routes at 75% of the total cost)

 

 

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club