Προσωπικό Summer Camp

Προσωπικό

Το Summer Camp στελεχώνεται από άριστους και έμπειρους προπονητές, καθηγητές και συνεργάτες κυρίως του Pierce και του Deree, που ξεχωρίζουν για τις γνώσεις τους, την ευαισθησία και την αγάπη τους για τα παιδιά.
Οι προπονητές και οι καθηγητές υποστηρίζονται από μία ομάδα camp counselors (επιλεγμένων φοιτητών του Deree) που βοηθούν στην αρμονική και ασφαλή λειτουργία του προγράμματος, συνοδεύοντας και εποπτεύοντας τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο Summer Camp.

 

Staff

The Summer Camp is staffed by highly professional and experienced faculty and coaches, primarily Pierce and Deree colleagues, recognized for their skills and knowledge, as well as their sensitive and caring approach to the children. The faculty and coaches are supported by camp counselors (a select group of Deree students) who help in the harmonious and safe operation of the program, supervising and escorting the children throughout the day at the Summer Camp.

Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club