Εγγραφές και έντυπα Summer Camp

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το Summer Camp!

Παρακάτω μπορείτε να εγγραφείτε, καθώς και να δείτε και να κατεβάσετε το φυλλάδιο μας και όλα τα χρήσιμα και απαραίτητα έντυπα:

 • Για την on-line Εγγραφή πατήστε  ΕΔΩ  (η εγγραφή γίνεται μόνο on-line)
 • Διαβάστε το Ενημερωτικό μας Φυλλάδιο ΕΔΩ
 • Δείτε τις Διαδρομές Λεωφορείων ΕΔΩ
 • Δείτε την  Αίτηση Συμμετοχής   ΕΔΩ
 • Για την Ιατρική Βεβαίωση πατήστε ΕΔΩ
 • Για τους Τρόπους Πληρωμής πατήστε ΕΔΩ
 • Για τους Όρους Συμμετοχής πατήστε ΕΔΩ
 • Για το Menu πατήστε ΕΔΩ
 • Για τις Συχνές Ερωτήσεις πατήστε ΕΔΩ

 

Thank you for your interest on our Summer Camp!

Below you may register, and find the brochure and all online downloadable forms and information needed:

 • To Register on-line: HERE (registration is on-line only)
 • Find the Summer Camp Brochure HERE
 • Find the Bus Routes HERE
 • Find the Application Form HERE
 • Find the Medical History Form HERE
 • Find the Payment Methods HERE
 • Find the Rules of Participation HERE
 • Find the Menu HERE
Theme: Overlay by Kaira
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή
DEREE College Athletic Club