Αγαπητοί γονείς και παιδιά, είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων σχετικά με τη λειτουργία ή όχι φέτος των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων. Μόλις υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και εφόσον επιτραπούν, θα προχωρήσουμε στην ανακοίνωση του Summer Camp 2020, των ημερομηνιών και όλων των σχετικών πληροφοριών, ακολουθώντας φυσικά όλα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν!

Dear parents and children, we are waiting for the government decision about the operation or not of the summer camps this year. Immediately after – and if they are allowed – we will proceed with the details of the 2020 Summer Camp, the dates and all relevant information, strictly following all measures that will be announced!

Για περισσότερες πληροφορίες / Find more at: http://www.dcac.gr/summer-camp/